Over de campagne

In de winterperiode zijn de dagen korter en is het vroeger donker. Helaas gebeuren er dan meer ongevallen op de weg, zowel ’s nachts als bij het vallen van de avond. Wist je dat het risico om betrokken te raken bij een ongeval minstens 2 keer zo hoog is dan overdag? Bovendien zijn ongevallen ’s nachts 2 keer zo vaak dodelijk als crashes overdag.

Je kan als bestuurder dit risico verlagen door je gezichtsveld helder en  proper te houden. Ook als zwakke weggebruiker verlaag je het risico door je goed zichtbaar in het verkeer te begeven! Samen met het BIVV zorgt Q8 daarbij voor hulpmiddelen om de zichtbaarheid in het verkeer te verhogen.VIDEO’SKERNCIJFERS

Q8 EN BIVV

Als één van de grootste brandstofspelers op de Belgische markt hecht Q8 enorm veel belang aan veiligheid. Een veilige (werk)omgeving te allen tijde, gaande van ontginning over de raffinaderij tot transport, zit dan ook vervat in het DNA van Q8.

Naast een veilige omgeving is ook een veilig gebruik van de producten voor Q8 een absolute topprioriteit. Tanken is onlosmakelijk verbonden met autorijden en dus streeft Q8 ernaar om het verkeer zowel op het tankstation als op de weg veiliger te maken!

Hiervoor slaat Q8 de handen in elkaar met het BIVV, de referentie op het vlak van verkeersveiligheid. Rijden met de wagen is inherent gelinkt aan onze kernactiviteiten. Zowel Q8 als BIVV hechten enorm veel belang aan veiligheid in het verkeer en dus is het een logische stap om hierrond samen te werken.